Tín dụng vào bất động sản vẫn ổn định

Chủ trương “siết tín dụng” vào bất động sản (BĐS) đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra những năm gần đây chứ không đột ngột. Với mức tăng trưởng tín dụng dự kiến 14% cho năm 2019, nếu kiểm soát tốt, vốn từ ngân hàng vào nhà đất vẫn không đáng lo. Bên cạnh đó, thị trường này còn nhiều nguồn vốn khả quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *